1
Bạn cần hỗ trợ?

Các biểu tượng kim loại nặng Avenged Seven Fold sẽ bán thiết bị và vật kỷ niệm trên Reverb.com để hỗ trợ Notes For Notes, một tổ chức phi lợi nhuận thực hiện các buổi ghi âm sau giờ học cho học sinh.

Hơn 20 mặt hàng sẽ được bán. Chúng bao gồm rìu Schecter của Synapse Gates – được sử dụng trong khi A7X đang lưu diễn với Metallica – cũng như bass Schecter sunburst đặc trưng của Johnny Christ. Ngoài ra trên thực đơn còn có các loại chũm chọe, mics có chữ ký, cũng như 10 áp phích có chữ ký được lấy từ một buổi biểu diễn A7X gần đây ở Düssler, Đức.

Ghi chú chính thức cho Ghi chú Bảy cửa hàng Reverb Reverbed được phát hành vào ngày 4 tháng 6, với một phần tiền bán hàng sẽ được chuyển đến sáng kiến Reverb Gives.

Xem đoạn giới thiệu về việc bán Reverb dưới đây:

Tìm hiểu thêm về việc bán hàng sắp tới tại Reverb.com.

X
Xin chúc mừng