1
Bạn cần hỗ trợ?

Đến bây giờ, bạn nên làm quen với bộ sưu tập đàn guitar của Brian Ray. Trong lần lặp này, anh ấy giới thiệu cho chúng tôi một cặp Fender Electric XII tùy chỉnh màu từ năm 1965 – một màu trong Firemist Gold, một màu đen, cả hai đều có đèn pha phù hợp.

Một số vàng tôi đã nhận được trên Reverb một thời gian trước đây và tôi vừa bán nó, anh ấy thừa nhận. Một chiếc màu đen với phần đầu màu đen hiếm hơn rất nhiều và thành thật mà nói với bạn, tại thời điểm này, tôi không cần hai chiếc Fender XII màu tùy chỉnh. Có rất nhiều người chỉ là chuối về XIIs màu tùy chỉnh Tôi chỉ cần một người và rõ ràng tôi đã chọn người hiếm nhất trong số những người hiếm.

Ngoài ra hãy xem Brian Ray 'Happy Days '58 Gibson TV Junior tại đây.

X
Xin chúc mừng