1
Bạn cần hỗ trợ?

Fresh from locker của GHS là một chuỗi đàn guitar acoustic mới được gọi là Thin Core Phosphor Bronze. Các chuỗi này được thiết kế để thêm ấm áp cho âm thanh của bạn và tăng cường khả năng chơi.

Bộ dây mới được đặt trên lõi tròn, tạo cho chúng một âm thanh ấm áp hoàn chỉnh với sự rõ ràng và định nghĩa, theo GHS. Độ căng thấp của dây – nhờ đường kính lõi nhỏ hơn – cũng góp phần giúp chơi dễ dàng hơn và cân bằng chuỗi tốt hơn trên toàn bộ khung.

Sê-ri Thin Core Phosphor Bronze có thể phù hợp nhất cho người chơi guitar cổ điển – những người có xu hướng thích độ căng dây thấp hơn – cũng như người chơi có cảm giác sắc thái hơn, và người chơi guitar cấp độ mới.

Có sẵn trong bốn bộ, từ đo siêu nhẹ đến trung bình. Thêm thông tin tại ghsstrings.com.

X
Xin chúc mừng