1
Bạn cần hỗ trợ?

Elite Acoustics Engineering (EAE) đã nâng nắp trên StompMix 4, một bộ trộn bốn kênh mà bạn có thể chuyển đổi bằng chân. Nó cung cấp khả năng xử lý tương tự như StompMix X6, nhưng trong một vỏ bọc nhỏ hơn.

Trái tim của StompMix 4 là động cơ DSP 32 bit, 100Mhz. Ngoài khả năng trộn bốn kênh, thiết bị mới sẽ cung cấp cho bạn một loạt các chức năng tiện ích. Chúng bao gồm máy nén, bộ giới hạn, EQ có thể quét giữa và bộ lọc thông cao, bên cạnh các hiệu ứng như hồi âm và độ trễ.

Trên thiết bị, bạn sẽ tìm thấy hai bước chân có thể gán – giúp bạn chuyển đổi các cài đặt trước – cũng như vô số I / O, được trình bày chi tiết dưới đây:

Dưới đây là tổng quan về StompMix 4:

Bán lẻ ở mức $ 299,99. Thêm thông tin tại eliteacoustics.com.

X
Xin chúc mừng