JHS tỏ lòng tôn kính đến năm 1966 với bộ tứ bàn đạp phiên bản giới hạn

JHS đã phát hành một bộ tứ stomper phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ các tác phẩm kinh điển từ năm 1966. Phạm vi, bao gồm Rangemaster Boost, Fuzz Face, Italy Tone Bender và Tone Bender 1.5, chỉ có sẵn thông qua Sweetwater.

Trong video được tải lên kênh YouTube của JHS, người sáng lập Josh Scott đã giải thích cách bộ sưu tập năm 1966 xuất hiện và chia sẻ những cảm hứng đằng sau mỗi bàn đạp:

Bàn đạp năm 1966 của JHS đều được nối bằng tay với các thành phần NOS, bao gồm các bóng bán dẫn Germanium, điện trở carbon cao cấp và tụ điện quá khổ.

Lần chạy đầu tiên của bộ sưu tập 1966 – chỉ cung cấp 20 chiếc cho mỗi bàn đạp – đã bán hết. Tuy nhiên, bàn đạp, mỗi chiếc bán lẻ ở mức $ 399, sẽ trở lại trong kho trong vài tháng tới.

Xem Josh Scott giới thiệu và giới thiệu những người dậm chân phiên bản giới hạn mới của JHS ở trên.

Thêm thông tin tại sweetwater.com.