1
Bạn cần hỗ trợ?

Lịch khai giảng này vừa được cập nhật vào ngày 20/02/2015.

Xem thông tin chi tiết các khóa học bằng cách click vào: lớp guitar, lớp organ, lớp pianolớp thanh nhạc.

Khóa đàn GuitarNgày bắt đầuThời gian học
Guitar đệm nhạc20/03/2015Thứ 2 & thứ 4: 18h – 19h
Item #2DescriptionDiscount:
Item #3DescriptionDiscount:
All ItemsDescriptionYour Total:

 

Khóa đàn OrganNgày bắt đầuThời gian học
Organ người lớn (15+)18/03/2015Thứ 3 & Thứ 6: 18h – 19h
Item #2DescriptionDiscount:
Item #3DescriptionDiscount:
All ItemsDescriptionYour Total:

 

Khóa đàn PianoNgày bắt đầuThời gian học
Organ người lớn (15+)18/03/2015Thứ 3 & Thứ 6: 18h – 19h
Item #2DescriptionDiscount:
Item #3DescriptionDiscount:
All ItemsDescriptionYour Total:

 

Khóa học Thanh nhạcNgày bắt đầuThời gian học
Organ người lớn (15+)18/03/2015Thứ 3 & Thứ 6: 18h – 19h
Item #2DescriptionDiscount:
Item #3DescriptionDiscount:
All ItemsDescriptionYour Total:

Địa chỉ: 99 Võ Tường Quân, Quận 1, TPHCM

Số điện thoại: (08) 3
Email: khoahocdan@gmail.com
Hotline: 0906 AS9 789

X
Xin chúc mừng