1
Bạn cần hỗ trợ?

EHX đã ra mắt Bass9 Bass Machine, một stomper được thiết kế để biến cây guitar của bạn thành bass. Bàn đạp tự hào có chín chế độ bass có thể lựa chọn thông qua một công tắc xoay – không cần thêm bộ thu, MIDI hoặc mod. Nó cũng có tính năng công nghệ tương tự như stompbox 9 Series của EHX, nhưng bao gồm một thuật toán mới cho phép bạn chuyển sang các quãng tám thấp hơn trong khi vẫn giữ được tính năng động và theo dõi.

Đứng đầu danh sách các âm thanh là Precision, đúng như tên gọi của nó, là một sự tôn vinh cho P-Bass nổi tiếng của Fender. Các tùy chọn đáng chú ý khác bao gồm Longhorn – mô phỏng âm trầm sáu dây Danelectro – cùng với Virtual, cho phép bạn sửa đổi mật độ cơ thể của bass bass và độ dài cổ của âm thanh cho âm thanh bass thú vị. Các chế độ bass còn lại bao gồm Fretless, Synth, Bowed, Split Bass, Flip-flop và 3:03, các chế độ cuối cùng lấy tín hiệu từ synth bass TB-303 cổ điển của Roland.

Về mặt kiểm soát, stomper mới nhất của EHX tự hào có các điều khiển Dry và Effect độc lập, cả hai đều cho phép bạn tinh chỉnh hỗn hợp. Chúng được nối bởi hai điều khiển tham số – có tên 1 và 2 – dành riêng cho chế độ đã chọn. Ví dụ, trong Chính xác, Ctrl 1 chi phối các quãng tám phụ trong khi Ctrl 2 phản chiếu điều khiển âm thanh gốc của P-Bass.

Dưới đây là tổng quan về Bass9 Bass Machine:

Liệt kê ở mức $ 221,30. Thêm thông tin tại ehx.com.

X
Xin chúc mừng