1
Bạn cần hỗ trợ?

Thương hiệu cửa hàng Portland Mr Black đã mở rộng phạm vi Mini của mình với Mini Reverbator Reverberator. Mặc dù hình dạng nhỏ bé của nó, hộp động từ này đến với một loạt các âm thanh linh hoạt.

Với bàn đạp này, bạn sẽ có đủ các tùy chọn hồi âm từ tấm phòng thu lấy cảm hứng từ thập niên 50 đến phòng hòa nhạc trên trần cao 60 feet cho đến những gì thương hiệu mô tả là độ sâu của hang động gần như vô tận. Nhân vật Reverb có thể được điều chỉnh thêm bằng ba điều khiển quen thuộc: ướt / khô, tông màu và phân rã.

Những điểm nổi bật khác bạn sẽ tìm thấy trên stompbox thủ công này bao gồm chuyển mạch bỏ qua đúng cũng như rút điện chỉ 60mA.

Bán lẻ ở mức $ 99,95. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập mrblackpedals.com.

X
Xin chúc mừng