1
Bạn cần hỗ trợ?

Đây là một viên ngọc khác từ bộ sưu tập guitar tuyệt vời của Brian Ray. Đó là một phần của một cặp Gibsons của anh ấy đã xuất hiện trên chương trình truyền hình nổi tiếng, Happy Days . Một người khác, một '65 SG Junior trong Pelham Blue, đẹp không kém. Nếu bạn đang chú ý đến một xu hướng, chắc chắn rằng tay guitar Paul McCartney có sở thích chơi guitar đơn.

Trên thực tế, anh ấy đã đi xa để nói: Tôi thấy rằng đối với tôi, không có thiết kế nào tốt hơn, gọn gàng hơn, đơn giản hơn so với một cây guitar bán tải với cây bán tải ở vị trí cây cầu. Ông chia sẻ rằng trong trường hợp Gibsons không có cổ con, bạn sẽ tiếp xúc với cổ dài hơn, dẫn đến việc chơi nhiều hơn về mặt cộng hưởng, từ ngón tay xuống cơ thể.

Hãy xem '58 Gibson TV Junior này:

Ngoài ra hãy xem Teisco Spectrum 5 tuyệt vời của Brian Ray tại đây.

X
Xin chúc mừng