1
Bạn cần hỗ trợ?

– Để đảm bảo học viên tiếp thu bài đạt hiệu quả cao nhất, các khóa học sẽ kéo dài 60 phút.
– Mỗi khóa học guitar kéo dài 3 tháng.
– Số buổi học trong 1 tuần là 3 buổi.
– Lịch học linh động: trong thời gian làm việc của Trung tâm (Sáng 8h-11h; Chiều 16h-21h; Trừ chiều CN), học viên có thể linh động tới học bất kỳ giờ nào và buổi nào trong tuần.

Khóa đàn Guitar điện Nội dung học
Phần căn bản:
– Giới thiệu về guitar điện, các bộ phận của guitar điện, tư thế ngồi, cách đánh đàn
– Vai trò của guitar điện trong ban nhạc
– Nhạc lý tổng quát
– Luyện tập tay và các kỹ thuật chơi guitar điện
– Thực hành các điệu: March, Fox, Valse, Bolero, Bepop, Boston, Tango, Ballade, Blues, Surf, Slow surf, Slow Rock, Rhumba, Cha cha cha, Twist, ….
Phương pháp đệm đàn – Nâng cao:
– Kỹ thuật chơi guitar điện trong ban nhạc, phối hợp với các nhạc cụ khác
– Kỹ thuật solo

 

X
Xin chúc mừng