1
Bạn cần hỗ trợ?

– Mỗi khóa học đàn Organ kéo dài 4 tháng.
– Số buổi học trong 1 tuần: 3 buổi.
– Thời gian học mỗi buổi: 60 phút.
– Lịch học linh động: trong thời gian làm việc của Trung tâm (Sáng 8h-11h; Chiều 16h-21h; Trừ chiều CN), học viên có thể linh động tới học bất kỳ giờ nào và buổi nào trong tuần..

Khóa đàn Organ luyện thi Nội dung học
Các nội dung liên quan đến các kỳ thi sẽ được Trung tâm cập nhật thường xuyên để giảng dạy cho các Học viên đạt kết quả cao nhất.

 

X
Xin chúc mừng