1
Bạn cần hỗ trợ?

– Mỗi khóa học đàn Piano kéo dài 4 tháng.
– Số buổi học trong 1 tuần: 3 buổi.
– Lịch học linh động: trong thời gian làm việc của Trung tâm (Sáng 8h-11h; Chiều 16h-21h; Trừ chiều CN), học viên có thể linh động tới học bất kỳ giờ nào và buổi nào trong tuần.

Khóa đàn Piano luyện thi Nội dung học
Phần căn bản:
– Nhạc lý tổng quát, cách thành lập hợp âm trưởng, hợp âm thứ, hợp âm bảy …
– Lý thuyết về Hòa âm
Phương pháp đệm đàn – Nâng cao:
– Cách xác định giọng trưởng/thứ
– Cách xác định Chủ âm (tông, giọng) của bài hát
– Tự viết hợp âm cho bài hát
– Xác đinh điệu cho bài hát
– Soạn Intro đầu bài nhạc, giữa bài nhạc (giang tấu) và cuối bài nhạc (Ending)
– Soạn đệm cho bài hát bất kỳ

 

X
Xin chúc mừng