1
Bạn cần hỗ trợ?

– Khóa học đàn Violin kéo dài 3 tháng.
– Số buổi học trong 1 tuần: 2 buổi.
– Thời gian học mỗi buổi: 60 phút.
– Lịch học linh động: trong thời gian làm việc của Trung tâm (Sáng 8h-11h; Chiều 16h-21h; Trừ chiều CN), học viên có thể linh động tới học bất kỳ giờ nào và buổi nào trong tuần.

Khóa dạy học đàn Violin
Khóa dạy học đàn Violin
Khóa đàn Violin Nội dung học
Phần căn bản:
– Nhạc lý tổng quát
– Giới thiệu về violon, tư thế cầm violon
– Phương pháp kéo đàn, bấm dây và các nốt nhạc trên đàn violon
– Thực hành phương pháp kéo đàn
– Các kỹ thuật trong nghệ thuật chơi đàn violon
– Luyện tập các tiểu phẩm
Phương pháp chơi đàn – Nâng cao:
– Các kỹ thuật nâng cao
– Thực hành các tác phẩm, bài hát từ dễ đến khó
– Kỹ thuật độc tấu (solo) violon
– Kỹ thuật hòa tấu cùng các nhạc cụ khác

.

Khóa đàn Violin nâng cao Nội dung học
– Các kỹ thuật trong nghệ thuật chơi đàn violon
– Luyện tập các tiểu phẩm
– Các kỹ thuật nâng cao
– Thực hành các tác phẩm, bài hát từ dễ đến khó
– Kỹ thuật độc tấu (solo) violon
– Kỹ thuật hòa tấu cùng các nhạc cụ khác
Khóa dạy học đàn Violin
Khóa dạy học đàn Violin
X
Xin chúc mừng