1
Bạn cần hỗ trợ?

PRS Châu Âu đã phát hành một phiên bản CE24 cực kỳ hạn chế – chỉ có 200 – có sẵn kết thúc bằng khói thuốc nitro satin nitro thể thao.

Các lớp hoàn thiện của Smokeburst có sẵn trong năm màu: Faded Purple, Faded Grey Black, Faded Jade, Faded Fire Red và Faded Blue. Một tonewood độc đáo khác trong lần chạy này là một bàn phím gỗ mun nhộn nhịp của CITES, thay cho bàn phím gỗ hồng sắc của dây chuyền sản xuất.

Mặt khác, các tính năng của CE24 vẫn không thay đổi. Chúng bao gồm một cặp humbuckers 85/15 được nối với núm âm lượng chính và núm âm chính với chức năng đẩy / kéo. Tất nhiên, các trục phiên bản giới hạn cũng tự hào về lớp phủ chim của PRS.

Có sẵn ở cùng mức giá với dây chuyền sản xuất CE24s. Thêm thông tin tại prsguitudeurope.com.

X
Xin chúc mừng