1
Bạn cần hỗ trợ?

Lấy cảm hứng từ giai điệu Kay Fuzz cổ điển, Walrus Audio Kangra mới kết hợp một fuzz quãng tám với bàn đạp lọc. Nhưng điều này là nhiều hơn một bản phát hành lại của stompbox retro từ cuối những năm 60.

Kangra được thiết kế hợp tác với Jared Scharff từ ban nhạc ngôi nhà Saturday Night Live , người cần một hộp fuzz 'năm trong một' linh hoạt có thể đi từ quét xung quanh đến scuzz tự động để xé toạc và sần sùi. Kiểm tra đánh giá đầy đủ của chúng tôi về Kangra, và đọc cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Scharff về sự phát triển của bàn đạp.

Để có cơ hội giành được Kangra, chỉ cần truy cập trang Facebook của chúng tôi và nhận xét về bài đăng này cho chúng tôi biết ai, theo ý kiến của bạn, là tay guitar truyền cảm hứng nhất từng sử dụng fuzz – đó là nó!

Ngày kết thúc là ngày 22 tháng 8 năm 2019. Quyết định của biên tập viên là quyết định cuối cùng.

X
Xin chúc mừng