1
Bạn cần hỗ trợ?

ThorpyFX đã ra mắt Nước nặng, một bàn đạp tăng tốc kép được sinh ra từ các yêu cầu cho việc tăng tốc độ sạch sẽ của The Dane sẽ được đóng gói lại ở định dạng độc lập. Nước nặng mang lại khả năng tăng cường này cùng với mức tăng mạnh hơn được tô màu bởi điốt Germanium của bàn đạp.

Hai đợt tăng sức mạnh của Heavy Water có thể được triển khai một cách độc lập – dậm chân trên bàn chân phải cho The Dane và bước sang trái để tăng tốc bẩn hơn. Cả hai lần tăng cũng có thể được kết hợp, nếu bạn cần đóng sầm mặt trước của ống amp.

Stomper có bốn điều khiển: hai núm tăng cấp và hai mức thấp. Hai cái sau, như tên gọi của chúng, có thể được sử dụng để làm tăng hiệu ứng tăng cường.

Bán lẻ ở mức £ 189,99. Thêm thông tin tại thorpyfx.com.

X
Xin chúc mừng