1
Bạn cần hỗ trợ?

Thương hiệu Dophix của Ý đã phát hành Michaelangelo, một bàn đạp tăng tốc / tăng tốc linh hoạt có thể đi từ tăng tốc sạch đến giòn nhẹ đến biến dạng toàn diện. Stomper này được loại bỏ bằng các bóng bán dẫn JFE, cho âm thanh ấm và giống như ống.

Phần ổ đĩa của stomper cung cấp cho bạn các hương vị OD riêng biệt dựa trên ba chất bán dẫn này: Silicon, Germanium và JFE. Bạn sẽ có thể điêu khắc lái xe hơn nữa với các điều khiển B và H, lần lượt chi phối các cấp thấp và cao cấp.

Mặt khác, sự tăng cường có thể được chuyển đổi giữa hai tùy chọn chính: preamp hoặc đầu ra. Cả hai có thể được sửa đổi từ một phạm vi từ 0 đến 15 dB.

Bán lẻ ở mức € 290. Thêm thông tin tại dophix.it. Đối với các tin tức mới nhất NAMM 2019 mùa hè, bấm vào đây.

X
Xin chúc mừng