Wk bóp méo của Sitek là một bàn đạp quá mức màu đỏ

Sitek Guitar Electronics đã cho ra mắt Wuffy Distortion, một đơn vị ổ đĩa hoàn toàn tương tự có tác phẩm nghệ thuật lupine tạo tiền đề cho giai điệu của nó: gầm gừ, hung dữ và hung dữ.

The Wuffy dựa trên bốn giai đoạn tăng tầng mà thương hiệu tuyên bố dẫn đến méo tăng cao với nội dung hài hòa phong phú [và] duy trì lâu dài và kem. Điều khiển rất đơn giản: cấp độ, ổ đĩa, mids và giai điệu. Hai nút sau, đặc biệt, có thể đưa Wuffy từ dày và len tất cả các cách để hét lên cao – hoặc từ một biến dạng thành một fuzzed đầy đủ.

Wuffy là một trong bốn đơn vị ổ đĩa trong danh sách của thương hiệu cửa hàng Ba Lan. Chúng bao gồm ca cao quá mức / biến dạng, Fuzzie Fuzz và Pandora Fuzz. Bên cạnh đó, Sitek cũng xây dựng Sirena, một stompbox trễ kỹ thuật số được thiết kế để mô phỏng các đơn vị tiếng vang tương tự trường học cũ.

Biến dạng Wuffy bán lẻ với giá € 150. Thêm thông tin tại sitek.rocks.